Nieuws

TNO en QVI BV gaan voor visual intelligence!. Persbericht NIDV symposium 15-11-2012 Ahoy

Het snel en accuraat herkennen, zoeken en terugvinden van personen, objecten of bepaalde situaties - zoals lost luggage - in videobeelden behoort reeds geruime tijd tot een van de belangrijkste uitdagingen van wetenschappers en ingenieurs die zich bezig houden met beeldherkenning.

In de afgelopen paar jaar zijn er diverse video analyse oplossingen op de markt verschenen die redelijk goed in staat zijn om bepaalde eenvoudige en/of vaak zeer afwijkende scenes automatisch te kunnen herkennen. Eén uitdaging blijft echter onverminderd open staan: kan je op automatische wijze vaststellen wat er zich precies afspeelt in een videostream? Met andere woorden we willen graag ook "werkwoorden" kunnen herkennen in plaats van alleen zelfstandige naamwoorden. Wanneer werkwoorden als: lopen, ontmoeten, geven, rennen, springen, uitwisselen, slaan etc. herkend kunnen worden dan kunnen die gegevens in een bepaalde context waarin de beelden zijn opgenomen herleid worden tot gedrag, en mogelijkerwijs zelfs tot een appreciatie van dat gedrag in termen van normaal of afwijkend. Het is bijvoorbeeld bekend dat een typische situatie als een autodiefstal zich laat vertalen in bepaalde handelingen ter voorbereiding, de daad zelf en het verlaten van de plaats delict. Het vroegtijdig kunnen herkennen van de intentie tot autodiefstal op basis van kenmerkende gedragingen helpt dan om tijdig in te grijpen en misdaad te voorkomen. De bovenstaande belofte gaat nu binnenkort worden ingelost door het Nederlandse bedrijf QVI die de geavanceerde technologie van TNO op dit gebied in concrete producten in de markt wil gaan zetten. TNO en QVI hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekent tijdens het NIDV symposium van 15 november jl. in Rotterdam. Wim van 't Hooft directeur-eigenaar van QVI is zeer onder de indruk van de technologie van TNO en ziet reeds meerdere toepassingen daarvoor in de veiligheidsmarkt. TNO heeft in de afgelopen jaren deze technologie verder ontwikkeld en heeft tijdens internationale benchmarks laten zien dat ze gerenommeerde instituten als het MIT achter zich konden laten. Henk Geveke, managing director Defence, Safety & Security van TNO, ziet de samenwerking als een schoolvoorbeeld van hoe het topsectoren beleid van het kabinet zich laten vertalen in zeer concrete innovatieve producten voor een wereldmarkt. QVI is reeds in gesprek met vele spelers in de Veiligheidssector en is gaarne bereid om inhoudelijk over de specifieke problematiek rond dit thema en zijn producten van gedachte te wisselen. Gegeven de samenwerking tussen TNO en QVI is men namelijk bij uitstek in staat om een volledig tailermade product te ontwikkelen.

Kijk voor nadere informatie op de website www.qubit-vi.com.

Over QVI
Qubit Visual Intelligence BV (QVI) wil een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving door het praktisch toepasbaar maken van innovatieve technologie op het gebied van beeldherkenning. QVI BV doet dat door met behulp van state-of-the-art wetenschappelijke kennis en algoritmes van TNO totaaloplossingen te realiseren van een hoogstaand kwaliteitsniveau. De producten van QVI BV zijn direct toepasbaar en worden geïntegreerd in bestaande toepassingen of worden als totaaloplossing geleverd.

Over TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. Kennis wordt niet ontwikkeld om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.