Het product

Beeldmateriaal speelt een steeds grotere rol in het veiligheidsdomein. Van kleine incidenten tot grote rampen zijn beelden beschikbaar. De beeldenstroom groeit snel, denk maar aan de beelden van de rellen bij Hoek van Holland of van de paniek bij de dodenherdenking op de Dam. Recent hebben we dit ook weer gezien bij Project X in Haren.

De hoeveelheid video data zal met een factor 25 toenemen in de komende 4 jaar. Meer HD camera's, meer smartphones, grote toename van video's die op het internet gezet worden en de behoefte om deze met andere te delen zorgen voor deze enorme explosie van videodata. De verwerking en de opslag van al die beelden leidt tot grote problemen en vraagt enorm veel inzet van extra mensen.

QVI BV maakt het mogelijk om door de inzet van "intelligente software" het gedrag en de intenties van mensen die voorkomen op de camerabeelden te observeren en te beoordelen. De software herkent of er mensen voorkomen op de beelden en is in staat complexe menselijke gedragingen in deze beelden volautomatisch te herkennen en te kenmerken in het beeldmateriaal. Het gaat dan om gedragingen die bestaan uit een sequentie van handelingen of gebeurtenissen in de tijd. De software kan 'getraind' worden om meer specifieke gedragingen te herkennen, toegespitst op bepaalde gebeurtenissen.

Voor succesvol veiligheidstoezicht is kennis van zowel (afwijkend) gedrag als videoanalyse technologie van groot belang. Het unieke van QVI BV is dat gedragspsychologen,technologen en wetenschappers van TNO intensief samenwerken. TNO heeft zich met de techniek in meerdere nationale en internationale projecten weten te onderscheiden. Reeds in 2010 heeft TNO in samenwerken met de politie, marechaussee en diverse vervoerders tijdens een grootscheepse terreuroefening op Amsterdam Centraal Station (Yellow Line, 27 mei 2010) laten zien dat intelligente videoanalyse en beveiligingsmedewerkers elkaar kunnen aanvullen en hierdoor gezamenlijk instaat zijn om de veiligheid te vergroten.