Klanten en prospects

Openbare orde en veiligheid en de mogelijkheden die de QVI software bieden:

  1. Nationale Politie.Continu bewaken van camera's en observanten attenderen op afwijkende gedragingen. Doorzoeken van aangeleverd beeldmateriaal op afwijkende gedragingen en de beelden voorzien van tags.
  2. Spoorwegpolitie / Prorail. Continu bewaken van camera's en observanten attenderen op afwijkende gedragingen. De afwijkende gedragingen kunnen gericht zijn op o.a.koperdiefstal.
  3. Defensie (marechaussee). Continu bewaken van camera's en observanten attenderen op afwijkende gedragingen.
  4. Inlichtingendiensten. Doorzoeken van aangeleverd beeldmateriaal op afwijkende gedragingen en de beelden voorzien van tags. Verminderen grote hoeveelheid beeldmateriaal.


Handel & industrie:

  1. Havenbedrijven. (bijv. Havenbedrijf Rotterdam). Continu bewaken van camera's en observanten attenderen op afwijkende gedragingen.
  2. Retail. (bijv. Ahold). Continu bewaken van camera's en observanten attenderen op afwijkende gedragingen.
  3. Camera's inzetten voor marketing doeleinden bij grote warenhuizen en winkelketens. Gerichte advertenties via videoschermen en/of televisie schermen.